Integritetspolicy

I Integritetspolicyn får du veta hur vi samlar in, använder, sparar, och skyddar dina personuppgifter.

I din kontakt med oss C4 Shopping, när du anmäler dig till något av våra lokala events och aktiviteter, deltar i en tävling eller i en digital kundundersökning, lämnar tips och feedback via våra formulär eller för att få tillgång till någon service/tjänst i köpcentret lämnar du ifrån dig personuppgifter.

Vi spar dina uppgifter för att vi ska kunna följa upp och bistå dig med ett relevant, korrekt och anpassat bemötande. I samband med samtycket godkänner du att vi lagrar dina uppgifter.

Genom ditt samtycke kan dina uppgifter komma att användas i vår dialog, kommunikation, erbjudanden, lojalitetsprogram och vår återkoppling till dig.

Vår direktkommunikation med dig sker via C4 Shopping som avsändare.

Personuppgiftsansvarig

Fastighetsägaren Eurocommercial Properties, organisationsnummer, 556602 1712, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter lagras och behandlas på ett lagligt och korrekt sätt. Eurocommercial Properties samarbetar med Placewise, där ett biträdesavtal ingått gällande lagring av uppgifter och lojalitetsprogram. Personliga uppgifter som samlas in lagras i databaser inom EU.

Ändamål och syfte med lagring av personuppgifter

Vi strävar efter att ge våra kunder, besökare och medlemmar en ständigt förbättrad upplevelse av platsen och våra erbjudanden. Nedan beskriver vi de olika typer av personuppgiftsbehandlingar som är aktuella, med fördelningen enligt:

 1. Fullgörande av avtal, artikel 6(1)(b) GDPRPersonuppgifter används för att fullgöra kommunikationsbehov inför och efter event samt vid tävlingar. Det kan t ex handla om behandling av personuppgifter vid administration i samband med att du anmäler dig till eller deltar i ett event hos oss. Vi använder dina personuppgifter för att t ex skicka ut bekräftelse på anmälning, frågor, dialog och utvärdering samt för att utse vinnare samt förmedla vinster.Samtycke inhämtas även för respektive tävling för fullgörande av specifika tävlingsåtagenden.
 2. Samtycke, artikel 6(1)(a) GDPRVid ett samtycke kan dina personuppgifter användas för att kunna bedriva relevanta och anpassade marknadsföringsutskick, i form av givna sammanhang:♦ Vid kampanjer och för att skicka ut erbjudanden
  ♦ Inbjudningar till event och aktiviteter
  ♦ Information
  ♦ Målgruppsanpassad kommunikation via digitala kanaler och övriga kanaler

   

  Vårdnadshavarens samtycke måste inhämtas för att möjliggöra behandling av personer under 16 år.

 3. Berättigat intresse, artikel 6(1)(f) GDPRVi strävar alltid efter att bli bättre och utveckla kundens platsupplevelse. Personliga uppgifter kan i och med det komma att användas i dialog kring vår utveckling samt i samband med inbjudningar till kundundersökningar.

Personuppgifter

De uppgifter vi har om dig är enbart de uppgifter som du själv lämnat till oss via någon av våra kanaler, för samtycke i samband med registrering av något event, aktivitet, tävling, feedback eller för att få tillgång till någon service.

De uppgifter som lagras är:

 • För- och efternamn
 • Telefon och email
 • Adress
 • Ålder
 • Intresseområden (för att kunna vara relevanta i vår kommunikation)

Lagringsminimering, artikel5(1)(e) GDPR

Personliga uppgifter behandlas i högst 24 månader från det att kunden uppgav sina uppgifter. Därefter behöver ett nytt samtycke lämnas annars raderas uppgifterna från systemet.

Vi kommer inte lagra personuppgifter längre än nödvändigt för det syfte som personuppgifterna samlades in, vilket innebär att kundens uppgifter kommer att raderas från systemet när de inte anses vara aktuella.

Så länge uppgifterna lagras kommer de alltid vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder.

Kundens rättigheter

Du kan när som helst återkalla dina uppgifter och därmed få uppgifterna borttagna. Utöver denna rätt kan du begära tillgång till dina uppgifter och begära rättning av personuppgifter.

Våra samarbetspartners

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar hög skyddsnivå av dina personliga uppgifter. Vi delar och säljer aldrig lagrade uppgifter till något annat företag eller organisation.

Vi har samarbeten med leverantörer och partners där behandling av personuppgifter är nödvändig för fullgörande av avtal.

De samarbetspartners vi har avtal med och som kan komma att behandla personuppgifterna är följande:

 • Placewise
 • Market Solutions
 • Haus
 • Gomorron
 

Utöver ovan kan uppgifterna delas med Eurocommercial Properties och Newsec. Eurocommercial Properties har verksamhet i Sverige, England, Italien, Frankrike, Nederländerna och Belgien.

Kontakta C4 Shopping för mer information:

C4 Shopping
Fundationsvägen 17
291 28 Kristianstad

Emma Åkesson
emma.akesson@newsec.se

Populära sökningar

Butiker

Mat & dryck

Hälsa & service

Har du frågor & tips till Dripp och Dropp

Har du feedback, frågor eller tips till Dripp och Dropp kan du skicka in det här. Formuläret är anonymt så vi kommer tyvärr inte kunna svara dig personligen. Om samma fråga blir inskickad flera gånger kommer vi att publicera den under Vanliga frågor och svar.

Tack för att du hjälper Dripp och Dropp att bli ännu bättre kompisar!

Dela ditt bästa minne

Berätta och skicka in till oss om ditt bästa minne med Dripp och Dropp